בואי כלה - לאה גולדברג


Bm
קרבתך וקרבת הים גזלו את שנתי
Bm
נשמת אפך נשבה מן הים
Bm
ותחדור, מלוחה, אל ביתי
G
וגלים בדכים עולים בבכים
Bm G Em
למרומי אהבתי בואי כלה
Bm
בירח אדום מול הים מפכה דמך
Bm
בירח אדום מול הים דמי ודמך
G
וגלים בדכים זועקים בבכים
G Em
את שמך, את שמך, את שמך
Bm A G Bm C A D
בואי כלה בואי כלה בואי כלה בואי

Bm
קרבתך וקרבת הים גזלו את שנתי
Bm
נשמת אפך נשבה מן הים
Bm
ותחדור, מלוחה, אל ביתי
G
וגלים בדכים עולים בבכים
G Em
למרומי אהבתי

Bm A G Bm C A D
בואי כלה בואי כלה בואי כלה בואי
E Bm A G Bm C A D
בואי כלה בואי כלה בואי כלה בואי

E F#/E E
איך אסגור את חלוני וקרובה הסופה?
Abm F#/E E
איך אסגור את חלוני ואת יחפה?
Abm C#/Ab
איך אסגור את חלוני והים קרא?
E C#/Ab
איך אסגור את חלוני ואת ערה?

Bm Bm Bm Bm G Em G

Bm A G Bm C A D
בואי כלה בואי כלה בואי כלה בואי
Bm A G Bm C A D
בואי כלה בואי כלה בואי כלה

Bm
והאוח מלב הליל את שנתי קרע?
G Em G Bm
והאוח מלב הליל את שנתי קרע?
שיר אהבה

מס' הופעות בקבלות שבת: 3