כמו גלגל - אהוד מנור


B7 Em Am Em
כמו עלה שביר ודק המתמוסס באור
B7 Em Am Em
כמו הרוח שסדק את קול המית התור

D Am
כמו גלגל בתוך גלגל
C7 G7
באופני הסתיו
F# Em
כמו תלתל בתוך תלתל
Em B7
ליבה בזרועותיו
D Am
כמו גלגל בתוך גלגל
C G
באופני הסתיו
F# Em
כמו תלתל בתוך תלתל
Em B7
כך היא בזרועותיו

Em A4 Am A4 Am


Em A4 A4
B7 Em Am Em
כמו תינוק המשחק עם החמה בחול
B7 Em Am Em
כמו הזמן המשתחק בין מחוגים בלי קול

D Am
כמו גלגל בתוך גלגל...

שיר טבע שיר חול

מס' הופעות בקבלות שבת: 1