גמל האהבה - אבן ערבי

”ליבי נעשה מסוגל לכל צורה
הוא כר מרעה לאיילות
מנזר לנזירים נוצריים
מקדש לאלילים
הכעבה לעולי הרגל
לוחות הברית וספר הקוראן

אני הולך בעקבות דת האהבה
ולכל מקום שגמל האהבה ישאני
זו היא דתי וזו אמונתי”


Am G Am C
הדת שלי היא דת האהבה
Dm G Am F
ולכל מקום שגמל האהבה ישאני
Am G Am F
זו היא דתי וזו אמונתי

C Am G Am
I walk the ways of the religion of love
F Am G Dm
And anywhere the camel of love will carry me
F Am G Am
This is my path and this is my faith


דיני ח'נן דין אל ח'וב

ולכל מחל ג'מל אל ח'וב יחמלני
האד'ה דיני והאד'ה ימאני


שיר שלום אהבה אמונה באדם

מס' הופעות בקבלות שבת: 3