הלבנה בליבו - מרי ביתן


AM G DM A7 AM
ומי שסוד אמונה בכוחו זוכר הלבנה בלבו
AM G DM A7
יחמם אורה את גופו זוכר הלבנה בלבו
AM G AM G
ולא ירא כי טוב ולא ירא

שיר טבע אמונה באדם

מס' הופעות בקבלות שבת: 1