מעבר למילים - מ: ג'לאל א דין רוּמי ל: אוהד אזרחי


DM AM DM
ומעבר למילים ישנו שדה

DM FM
אפגוש אותך שם..

DM C F
האפגוש אותך שם? אותך שם?

שיר אהבה אמונה באדם תקווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 2