ניגונים - פניה ברגשטיין


שתלתם ניגונים בי אימי ואבי
Am G C
ניגונים מזמורים שכוחים
C Am Dm Am
גרעינים גרעינים נשאם לבבי
Am G C
עתה הם עולים וצומחים
Am G Dm Am
עתה הם שולחים פאורות בדמי
Am Dm C
שורשיהם בעורקי שלובים
Dm Am Dm Am
ניגוניך אבי ושירייך אימי
Am Dm C
בדופקי נעורים ושבים

Am Dm Am
הנה אאזין שיר ערשי הרחוק
Am G C
הביע פי אם אלי בת
C Am Dm Am
הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק
Am G C
איכה וזמירות של שבת
Am G Dm Am
כל הגה יתם וכל צליל יאלם
Am Dm C
בי קולכם הרחוק כי יהום
Dm Am Dm Am
עיני אעצום והריני איתכם
Am Dm C
מעל לחשכת התהום

שיר שיר חול על השבת

מס' הופעות בקבלות שבת: 4