הבה נגילה - אברהם צבי אידלסון

D
הבה נגילה, הבה נגילה
D CM GM
הבה נגילה ונשמחה.

CM D
הבה נרננה, הבה נרננה,
D
הבה, הבה נרננה.

GM
עורו אחים בלב שמח.
עורו אחים בלב שמח.
CM
עורו אחים בלב שמח.
עורו אחים בלב שמח
GM D
עורו אחים בלב שמח

שיר יחד למידה

מס' הופעות בקבלות שבת: 1