נוח - מ: ליאת ציון, דביר כהן ל: יינון דרוויש


G C G C
נוח על כנפי החיים
AM G C
הם יובילוך למקום הנכון

Am Dm G F
תן בתרמילך חכמת הדרכים
DM G F
ובלבך אהבה
AM DM G F
הטה אזנך לצחוק ילדים
C G F
תן בקולך שירה
Am G C
(נ ו ח.. )

שיר מסע שלווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 1