ניסיון - לאה גולדברג

C G D
לך נשבעתי, אל עליון
D A4 D
ולא אדע האקיים
A4 G D
איך אעמוד בניסיון
D
ניסיון האושר השלם

D2 A2 Bm/G
איכה תכיל עיני האור
Bm2 A2 Bm/G
ידי רפות, ידי הוזות
Bb2 A2 Bm/G
איכה אשא ולא אשבור
D A2
שמחה כזאת, ברכה כזאת

D2 A2 Bm/G
מכובד עול איך לא אפול
Bm2 A2 Bm/G
איך לפניך אתייצב
Bb2 A2 Bm/G
זקופה גדולה נושאת בעול
D A2
של או שר אנושי שלם

A2/7 G F# D

שיר שיר חול תפילה ענווה אמונה באדם תקווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 3