נעמיד פני יתומים - צרויה להב


D
נעמיד פני יתומים, 
G
נחצה את הגדר, 
A7 ASUS4 D
נשכב בעשבים הלוחשים, 
D
נישן ונתעורר, 
G
נישן ונתעורר. 
D
הבית צף על מים גועשים.

G BM G BM
ואת המציאות נסגור מאחורי הדלת. 
A7 ASUS4 A7 D
היא מחכה כי היא נמל והיא תהום, 
BM G BM
ומתגנבת דרך הסדקים ממילא. 
ASUS4 BM
מחר נראה הכל לאור היום

שיר שיר חול שלווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 1