ניגון עתיק - מ: מיכאל קשטן ל: אמיתי נאמן

A
עוד נשובה אל ניגון עתיק
A
והזמר ייף ויערב
A DM A
עוד גביע משומר נשיק נשיק
A Bb A
עליזי עיניים ולבב

C F
טובו טובו אוהלינו
A DM
כי מחול הפציע
C F
טובו טובו אוהלינו
DM A DM
עוד נשובה אל ניגון עתיק

חלוציות שיר תקווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 1