עונג שבת - עממי

"רבי עקיבא היה יושב ובוכה בשבת. אמרו לו תלמידיו: רבנו, לימדתנו "וקראת לשבת עונג"; אמר להם: זהו עונג שלי"

קטע קריאה יהדות חינוך על השבת

מס' הופעות בקבלות שבת: 8