שתי פינות בנפש - עממי

הגעתי לביתי, יצאתי אל הדרך
יש עת להיות לחוד, ועת לקול גדול
כל אדם צריך שתי פינות בנפש-
אנוכי עפר ואפר
כל אדם צריך שתי פינות בנפש-
עבורי העולם נברא!

שירה מקודשת שיר ענווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 18