כחיות הנוהמות - רבי נחמן מברסלב

אמנם אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי
רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלמים

שיר ענווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 2