כרצונך - שי בן צור

הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך,
באתי ריק, אני נכנע, לבי נתון לחסדך.
גם אם הכול ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע.
מן הכאב הוא ירימני, ימלאני בהשראה.

שיר ענווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 2