אני פלא - ר' נחמן מברסלב

ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור
אני נהר המטהר את כל הכתמים,

אני איש פלא ונשמתי פלא גדול
חידוש כמוני לא היה מעולם.

שיר ענווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 12