הנני - עממי

אמרו לרבי מנדל על אדם כלשהו שהוא גדול מחברו.
השיב: "אם אני הנני אני משום שאני הנני אני, ואתה הנך אתה משום שאתה הנך אתה, הרי אני הנני אני ואתה הנך אתה. אולם, אם אני הנני אני משום שאתה הנך אתה, ואתה הנך אתה משום שאני הנני אני, הרי אין אני אני ואין אתה אתה".

קטע קריאה ענווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 3