שר ליבי - עממי

שיר שירה מקודשת

מס' הופעות בקבלות שבת: 1