אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד - בנג'מין פרנקלין

חלוציות חינוך למידה ציטוט

מס' הופעות בקבלות שבת: 10