שבחי ירושלים - תהלים קמז

שבחי ירושלים את אדוני
הללי אלוהיך ציון

כי חיזק בריחי שערייך

ברך בניך בקרבך
ברך בניך בקרבך
ברך בניך בקרבך

ה ל ל י, ה ל ל י, אלוהייך ציון
ה ל ל י, ה ל ל י, אלוהייך ציון

שיר תפילה תשעה באב ציונות

מס' הופעות בקבלות שבת: 1