חלוף חלוף - שי בן צור

חלוף חלוף הכל חלוף
כמיהות חדוות כולן בנות סוף
אז מה נותר לו לאדם
שהרי גם הוא חלוף כמותן

חיי אדוה בלב נהר
טיפת הטל גרגר עפר
אז לבבי השקם הבט
בחסד המופלא המתגלם בכל עת

שיר שירה מקודשת טבע התחלה חדשה טו בשבט

מס' הופעות בקבלות שבת: 5