המדבר מדבר - שרון מאור

המדבר מדבר
קורא לך להיות שמח
מזכיר לך שהכל פורח
אצלך בלב

טבע תקווה שיר מדבר

מס' הופעות בקבלות שבת: 4