היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם - מהטמה גנדי

ציטוט חינוך אמונה באדם

מס' הופעות בקבלות שבת: 13