סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד - ויקטור פרנקל

ציטוט חילוניות מסע אובדן

מס' הופעות בקבלות שבת: 2